روستای لمراسک/ گلوگاه/مازندران

لمراسک : دهی است در شمال ایران اسلامی که در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد در ناحیه کوهستانی قرار گرفته است که از نظر موقعیت جغرافیایی دقیقا در 15 کیلومتری از شهرستان بهشهر و در 65 کیلومتری شهرستان گرگان قرار دارد

 

روستای لمراسک واقع در استان مازندران که موقعیت جغرافیایی آن ضلع شرقی شهرستان گلوگاه و ضلع غربی آن شهرستان بهشهر و از جنوب به جنگل سر سبز و رشته کوه های البرز و از ناحیه شمال به دریای خزر متصل می باشد .

روستای لمراسک به جهت وسعت و جمعیت بالا اخیرا به دهستان کلباد که روستاهای (تیرتاش – سراج محله – تیله نو – خورشید کلا – ریحان آباد – ولمازو – قلعه پایان و مهدیرجه) را تحت پوشش قرار داده است .

روستای لمراسک به جهت دارا بودن دبیران  مجرب از نظر فرهنگی در بین روستاهای استان مازندران رتبه اول را در فرهنگ دانش کسب نموده است . همچنین این روستا دارای پزشکان متخصص که در شهرها و کشورهای اروپایی مشغول به خدمت می باشند اهم از :

همچنین در مسیر جاده و در انتهای ضلع شمال غربی موسسه دخانیات ایران تیرتاش  نیز در مسیر  این روستا وجود دارد و این موسسه کارمندان و کارگران زیادی از روستاهای هم جوار را جذب و مشغول نموده است .

لمراسک : دهی است در شمال ایران اسلامی که در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد در ناحیه کوهستانی قرار گرفته استکه از نظر موقعیت جغرافیایی دقیقا در 15 کیلومتری از شهرستان بهشهر و در 65 کیلومتری شهرستان گرگان قرار دارد .

شهرهای کوچک در اطراف این ده بزرگ که اخیرا دهستان کلباد نام گذاری شده : شهرستان گلوگاه در 9کیلومتری آن و شهر خلیل شهر در 7 کیلومتری آن واقع شده است که این 2 شهر اخیرا از دهستان به شهر تبدیل شده اند .

روستای بزرگ لمراسک به دلیل جمعیت بالا و مقیاس جغرافیایی توانسته از بین روستا یاطراف مانند تیرتاش – سراج محله – تیله نو – خورشید کلا – نظام محله که در ضلع شرقی آن واقع شده و روستای ریحان آباد – ولمازو – قلعه پایان – سنگیاسر و مهدیرجه که در ضلع غربی آن واقع شده است به عنوان بهتری و نمونه روستاهای اطراف شناخته شود که اخیرا جهت اتحاد و انسجام محلی و به جهت مدیریت و اعلام موجودیت عملیات های مختلف بخشداری ثبت و احداث نموده است.

روستای لمراسک واقع در استان مازندران که موقعیت جغرافیایی آن ضلع شرقی شهرستان گلوگاه و ضلع غربی آن شهرستان بهشهر و از جنوب به جنگل سر سبز و رشته کوه های البرز و از ناحیه شمال به دریای خزر متصل می باشد .

این روستا در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد در ناحیه کوهستانی قرار گرفته است که از نظر موقعیت جغرافیایی دقیقا در 15 کیلومتری از شهرستان بهشهر و در 65 کیلومتری شهرستان گرگان قرار دارد. شهرستان گلوگاه در 9کیلومتری آن و شهر خلیل شهر در 7 کیلومتری آن واقع شده است.

آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری سال 1385 , تعداد خانوار : 776

عنـــوان                     کــــل                     با ســـواد                           بی ســـواد

کل جمعیت               2782نفر                  2111 نفر                            450 نفر

جمعیت مردان           1391 نفر                  1139 نفر                            131 نفر

جمعیت زنان               1391 نفر                972 نفر                              319 نفر