بازی دوستانه  مدرسه فوتبال ستاره های سرخابی و پرسپولیس لمراسک در روزی که بسیاری از بازیکنان تیم مدرسه فوتبال ستاره های سرخابی غایب بودند برگزار شد.این دیدار در دو رده سنی متولدین سال 77 تا 80 و 80 به بالا برگزار شد.

در این دیدار که بسیاری از بازیکنان اصلی مدرسه فوتبال سرخابی ها غایب بودند این تیم موفق شد در هر دو دیدار به پیروزی برسد . دیدار نخست در رده سنی متولیدین 77 تا 80 برگزار شد و این بای با نتیجه 3 بر صفر ب سود سرخابی ها خاتمه سافت. در دیدار دوم نیز سرخابی ها موفق شدند با دو گل به پیروزی برسند.

البته نتیجه همانطور که قبلا هم گفتیم در این بازیها چندان اهمیت ندارد و هنوز تیم سرخابی ها در آغاز کار خود است و باید این بازیکنان سالها تجربهاندوزی کنند .


مسلم موازی از اعضای کمیته مشورتی باشگاه ستاره های سرخابی در این دیدار حاضر شد و مبلغ 50 هزار تومان به این باشگاه کمک کرد که جا دارد همینجا از ایشان که سالها به عنوان مربی برای فوتبال ولمازو زحمت کشیده  تقدیر کنیم.


عکسهایی از دیدار دوستانه سرخابی ها با پرسپولیس لمراسک