نشست اقتصاد مقاومتی و تعالی کشاورزی برگزار می شود

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه گلوگاه گفت: نشست اقتصاد مقاومتی و تعالی کشاورزی روز جمعه در روستای لمراسک برگزار می شود.


محمد صابر صائب نیا گفت: برای توجیه کشاورزان و افزایش تولید و بهره وری، نشست اقتصاد مقاومتی و تعالی کشاورزی با سخنرانی دکتر بهادری معاون ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران، روز جمعه ساعت ۱۷:۳۰ در روستای لمراسک برگزار می شود.