روستای لمراسک/ گلوگاه/مازندران

لمراسک : دهی است در شمال ایران اسلامی که در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد در ناحیه کوهستانی قرار گرفته است که از نظر موقعیت جغرافیایی دقیقا در 15 کیلومتری از شهرستان بهشهر و در 65 کیلومتری شهرستان گرگان قرار دارد