بقعه امام‌زاده قاسم ولمازو؛ کیلومتر ۱۲ جاده گلوگاه ـ بهشهر، روستای ولمازو در همسایگی لمراسک