لمراسک که از نام بلندش پیداست آوازه دیرینه ای در مذهب و دین دارد که قبل از انقلاب اسلامی در مبارزه با شاه خائن تلاش های فراوان نموده و دوشا دوش اهالی و روستاهای همجوار به جهت فراوانی جمعیت نقش بسزایی درپیروزی انقلاب اسلامی داشته است میتوان اظهار داشت در اوایل انقلاب همانند شهرهای بزرگ در تظاهرات مختلف ( شعار مرگ بر شاه داده ) ودر این سیر والا در ۵ آذر ۵۷ شهیدی تقدیم انقلاب کرده است .