همزمان با هفته بسیج هجدهمین یادواره ۳۷ پرستوی مهاجر روستای لمراسک گلوگاه فردا چهارشنبه برگزار شد.