تشکل علمی،فرهنگی و اجتماعی اهالی امروز لمراسک با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه،دهیاری و شورای اسلامی لمراسک برگزار می کند:

گردهمایی پاس داشت روز جهانی محیط زیست 15 خرداد
پنج شنبه ساعت 17:30

مکان امام زاده احمد لمراسک

زیستن در محیطی پاک حق ماست.